AZ EN

Tariflər

17-05-2019

"GÜNAY BANK" ASC-də

Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə

T A R İ F      C Ə D V Ə L İ

 

Hesabın açılması və aparılması

Xidmətin növü

Tarif

1.1. Cari hesabın açılması

Pulsuz

1.2. Ssuda hesabının açılması

Pulsuz

1.3. Əmanət hesabının açılması

Pulsuz

1.4. Hesab üzrə çıxarışların verilməsi

Cari günün çıxarışı  – pulsuz;                                                                              

Digər dövr üçün – 5 AZN

1.5. Müştərinin sorğusu əsasında hesab üzrə təsdiqedici sənədlərin verilməsi

10 AZN

 

Nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar

Xidmətin növü

Milli valyuta

Xarici valyuta

2.1. Nağd pul vəsaitlərinin verilməsi

0.80%

0.80%

2.2. Pul vəsaitləri bir filialda yerləşdirilib digər şəhərdə yerləşən filialdan alındığı təqdirdə tətbiq olunan komissiya

Qeyd: Əgər pul vəsaiti hesaba nağd şəkildə mədaxil olunubsa, cari il ərzində bank komissiya haqqı tutmur. (Növbəti ilin birinci iş günü nağd qalıqlar sıfırlaşdırılır)

0.50%

Min 2 AZN

0.50%

Min 5 USD/AVRO

 

Köçürmələr

Xidmətin növü

Milli valyuta

Xarici valyuta

3.1. Respublika daxili və respublikadan kənar  köçürmələr *

                     0,20%

                  Min 1 AZN

 

 

      0,20%

   Min 30 USD

   Min 50 EUR

 

3.2. Köçürmənin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi *

10 AZN

50 USD/EUR

3.3. İcra olunmuş köçürmənin araşdırılması, dəyişdirilməsi və ləğvi *

10 AZN

50 USD/EUR

 

  • Bankımız müştərilərinə aşağıda göstərilən valyutalar üzrə ödənişlər həyata keçirir:
  • (AUD, CAD, CHF, GBP, TRY, RUB, KZT, GEL, BYN). Qeyd olunan valyutalar üzrə pul köçürmə komissiyaları dollar ekvivalentində 0,2% (min 30 USD) tarifi ilə tutulur.
  • ABŞ Dolları üzrə köçürmələrdə Guaranty OUR (FVP) istifadə edilərsə, əlavə olaraq 40 USD tutulur.

 

Digər əməliyyatlar

Xidmətin növü

Tarif

4.1. Nağdsız mübadilə əməliyyatları **

0,20%

4.2. Sürətli pul köçürmələri

Sürətli pul köçürmələri şəbəkəsinin tariflərinə uyğun

 

* Bu əməliyyatlar digər valyutalarda həyata keçirildikdə komissiya ABŞ dolları ilə tutulur.

** Konvertasiya Bankın həmin günə təsdiq olunmuş nağdsız mübadilə məzənnəsi ilə həyata keçirilir.

x