AZ EN

Tələbli Əmanət

Minimal məbləğ

500 AZN/ USD / EUR  . 

Tələbli əmanət əmanətçinin ilk tələb üzrə verilməsi şərti ilə qəbul olunur.

AZN   - illik % razılaşma yolu ilə

USD   - illik % razılaşma yolu ilə

x