AZ EN

Tariflər

Ödəniş kartlar AZN*
Kartın növü Fərdi kartlar Korporativ kartlar Əmək haqqı kartlar Depozit kartlar
Maestro MC Standard/ MC Standard Credit MC Standard Debit MC Gold/ MC Gold Credit MC Platinum/ MC Platinum Credit MC Black Edition/ MC Black Edition Credit MC Standard (korporativ) MC Gold (korporativ) Maestro / MC Standard Debit / MC Gold  Maestro / MC Standard Debit / MC Gold / MC Platinum
                     
Əsas kart üzrə xidmət haqqı**
1 illik 13 AZN 20 AZN 20 AZN 40 AZN 70 350 20 AZN 40 AZN Müqaviləyə əsasən Müqaviləyə əsasən
2 illik 20 AZN 30 AZN 30 AZN 60 AZN - - 30 AZN 60 AZN Müqaviləyə əsasən Müqaviləyə əsasən
3 illik 27 AZN 35 AZN 35 AZN 80 AZN - - 35 AZN 80 AZN Müqaviləyə əsasən Müqaviləyə əsasən
Əlavə kart üzrə xidmət haqqı
1 illik 6 AZN 10 AZN 10 AZN 20 AZN 35 175 15 AZN 35 AZN Müqaviləyə əsasən Müqaviləyə əsasən
2 illik 10 AZN 15 AZN 15 AZN 30 AZN - - 25 AZN 50 AZN Müqaviləyə əsasən Müqaviləyə əsasən
3 illik 12 AZN 18 AZN 18 AZN 40 AZN - - 30 AZN 70 AZN Müqaviləyə əsasən Müqaviləyə əsasən
Kartın təcili hazırlanmasına görə əlavə xidmət haqqı
1, 2 və 3 illik kartlar 10 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN 15 AZN 20 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN
Kartın statusunun dəyişdirilməsi
1, 2 və 3 illik kartlar 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN
Hesabda olan minimal qalıq
1, 2 və 3 illik kartlar 0 AZN 0 AZN 0 AZN 0 AZN 0 AZN 0 AZN 0 AZN 0 AZN 0 AZN 0 AZN
Minimal sığorta depoziti
1, 2 və 3 illik kartlar 0 AZN 0 AZN 0 AZN 0 AZN 200 AZN / 100 USD / 100 EUR 300 AZN / 150 USD / 150 EUR 0 AZN 0 AZN 0 AZN 0 AZN
Hesabdan çıxarışın poçt və ya faks vasitəsilə göndərilməsi (Azərbaycan Respublikasının daxilində) ***
1, 2 və 3 illik kartlar 5 AZN 5 AZN 5 AZN 5 AZN 5 AZN 5 AZN 5 AZN 5 AZN 5 AZN 5 AZN
Hesabdan çıxarışın poçt və ya faks vasitəsilə göndərilməsi (Azərbaycan Respublikasından kənara) ****
1, 2 və 3 illik kartlar 10 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN 10 AZN
Etiraz ödəmələr üzrə ərizələrin baxılması (1 ərizə, retrieval request və ya chargeback)*****
1, 2 və 3 illik kartlar 20 AZN 20 AZN 20 AZN 20 AZN 20 AZN 20 AZN 20 AZN 20 AZN 20 AZN 20 AZN
                     
* - Kart hesabları ABŞ dolları, Avro və ya Azərbaycan manatı ilə açıla bilər. Kartın xidmət haqqı tarifi Azərbaycan Respublikası Milli Bankın rəsmi məzənnəsi ilə ABŞ dolları ekvivalentində ödənilə bilər.
** - İtirilmiş kart əvəzinə yeni kart ümumi tariflərə uyğun olaraq təqdim edilir (yeni müddətə)
*** - Ay ərzində aparılmış əməliyyatlar haqqında hesabdan çıxarış Bank tərəfindən Müştəriyə ay ərzində 1 (bir) dəfə pulsuz göndərilə bilər. Əlavə çıxarışların alınması üçün bu tarif qüvvəyə minir.
**** - Azərbaycan Respublikasından kənara poçt vasitəsilə çıxarışın göndərilməsi üzrə xidmət haqqı kuryer xidmətinin tariflərindən asılı olaraq fərqli ola bilər.
***** - Etiraz ödəmələrin araşdırılması ilə bağlı beynəlxalq ödəniş sistemləri qarşısında yaranan hər hansı əlavə ödəniş kart istifadəçisindən əlavə olaraq tutulur.
                     
Digər xidmətlər
Fərdi kartlar Korporativ kartlar Əmək haqqı kartlar Depozit kartlar
Maestro MC Standard/ MC Standard Credit MC Standard Debit MC Gold/ MC Gold Credit MC Platinum/ MC Platinum Credit MC Black Edition/ MC Black Edition Credit MC Standard (korporativ) MC Gold (korporativ) Maestro / MC Standard Debit / MC Gold  Maestro / MC Standard Debit / MC Gold / MC Platinum
"PİN-change" ("Millikart" MMC-nin məhsulu) PİN-kodun 1 dəfə dəyişdirilməsi
2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN 2 AZN
3D Secure (İllik)
Pulsuz Pulsuz Pulsuz Pulsuz Pulsuz Pulsuz Pulsuz Pulsuz Pulsuz Pulsuz
"SMS-Notification" ("Millikart" MMC-nin məhsulu) Aylıq hər müştəri üzrə
1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN Pulsuz 1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN
PİN-kodun blokdan açılması (Hər əməliyyat üzrə)
1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN 1 AZN
                   
Əməliyyatlar üzrə
Fərdi kartlar Korporativ kartlar Əmək haqqı kartlar Depozit kartlar
Maestro MC Standard/ MC Standard Credit MC Standard Debit MC Gold/ MC Gold Credit MC Platinum/ MC Platinum Credit MC Black Edition/ MC Black Edition Credit MC Standard (korporativ) MC Gold (korporativ) Maestro / MC Standard Debit / MC Gold  Maestro / MC Standard Debit / MC Gold / MC Platinum
                   
"Günay Bank" ASC-nin bankomat və POS-terminallarında nağd vəsaitlərin alınması
1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 0% 0%
"Millikart" MMC prosessinq mərkəzinin daxilində digər maliyyə-kredit təşkilatlarının bankomat və POS-terminallarında nağd vəsaitlərin alınması
1,5% (min 2 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 2 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 2 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 2 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 2 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 2 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 2 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 2 AZN/USD/ EUR) 0% 0%
"Millikart" MMC prosessinq mərkəzinin xaricində ölkənin digər və xarici maliyyə-kredit təşkilatlarının bankomatlarında nağd vəsaitlərin alınması
1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 3,5 AZN/USD/ EUR)
"Millikart" MMC prosessinq mərkəzinin xaricində ölkənin digər və xarici maliyyə-kredit təşkilatlarının POS-terminallarında nağd vəsaitlərin alınması
1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR) 1,5% (min 6 AZN/USD/ EUR)
0 0 0 0 0 0 1% 1% 0 0
Retail (ticarət obyektlərdə mal və ya xidmətlərin alınması) 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
"Millikart" MMC prosessinq mərkəzinin daxilində "Günay Bank" ASC-nin bankomat, internet-banking və digər üsullar vasitəsilə kart hesabından digər kart hesabına vəsaitin köçürülməsi - məxaric (Card to card)
0,5% (min 0,20 AZN/ USD/EUR) 0,5% (min 0,20 AZN/ USD/EUR) 0,5% (min 0,20 AZN/ USD/EUR) 0,5% (min 0,20 AZN/ USD/EUR) 0,5% (min 0,20 AZN/ USD/EUR) 0,5% (min 0,20 AZN/ USD/EUR) Xidmət bağlıdır Xidmət bağlıdır 0,5% (min 0,20 AZN/ USD/EUR) 0,5% (min 0,20 AZN/ USD/EUR)
"Millikart" MMC prosessinq mərkəzinin daxilində "Günay Bank" ASC-nin bankomat, internet-banking və digər üsullar vasitəsilə kart hesabından digər kart hesabına vəsaitin köçürülməsi - mədaxil (Card to card)
0% 0% 0% 0% 0% 0% Xidmət bağlıdır Xidmət bağlıdır 1% 1%
"Millikart" MMC prosessinq mərkəzinin "CİB" mobil proqramı vasitəsilə kart hesabından digər kart hesabına vəsaitin köçürülməsi - məxaric (Card to card)
1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) Xidmət bağlıdır Xidmət bağlıdır 1% (min 1 AZN/USD/ EUR) 1% (min 1 AZN/USD/ EUR)
"Millikart" MMC prosessinq mərkəzinin "CİB" mobil proqramı vasitəsilə kart hesabından digər kart hesabına vəsaitin köçürülməsi - mədaxil (Card to card)
0% 0% 0% 0% 0% 0% Xidmət bağlıdır Xidmət bağlıdır 1% 1%
Kazinoların POS-terminallarında və ya e-commerce (unique) və "Quasi cash" əməliyyatları
2% (min 5 AZN/USD/ EUR) 2% (min 5 AZN/USD/ EUR) 2% (min 5 AZN/USD/ EUR) 2% (min 5 AZN/USD/ EUR) 2% (min 5 AZN/USD/ EUR) 2% (min 5 AZN/USD/ EUR) 2% (min 5 AZN/USD/ EUR) 2% (min 5 AZN/USD/ EUR) 2% (min 5 AZN/USD/ EUR) 2% (min 5 AZN/USD/ EUR)
Konvertasiya üzrə faiz
AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2% AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2% AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2% AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2% AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2% AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2% AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2% AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2% AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2% AZN-dən xarici valyutaya 2%/ Xarici valyutadan AZN-ə 2%
Kart hesabına vəsaitlərin nağd şəkildə mədaxil edilməsi zamanı tutulan komisyon haqqı* 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
                   

x