AZ EN

Tariflər

17-05-2019

"GÜNAY BANK" ASC-də

Hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşqul olan fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə

T A R İ F      C Ə D V Ə L İ

 

Hesabların açılması və aparılması üzrə

Xidmət növü

Tarif

1.1. Cari hesabın açılması

ödənişsiz

1.2. Müvəqqəti cari hesabın açılması           

ödənişsiz

1.3. Ssuda hesabının açılması

ödənişsiz

1.4. Əmanət (depozit) hesabının açılması

ödənişsiz

1.5. Hesab üzrə çıxarışların verilməsi

ödənişsiz

1.6. Müştərin sorğusu əsasında hesab üzrə təsdiqedici sənədlərin verilməsi

 

10 AZN

1.7. Cari hesabın qalığına faizlərin hesablanması

Razılaşma yolu ilə

 

Köçürmələr

Xidmət növü

Milli valyutada

Xarici valyutada

2.1. Respublika daxili və Respublikadan kənar köçürmələr

         0,20%

      min 1 AZN

                  

 

                    0,20%

              min 30 USD

              min 50 EUR

 

2.2. Köçürmənin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi *

10 AZN

50 USD/EUR

2.3. İcra olunmuş köçürmənin araşdırılması, dəyişdirilməsi və ləğvi *

10 AZN

50 USD/EUR

  • Bankımız müştərilərinə aşağıda göstərilən valyutalar üzrə ödənişlər həyata keçirir:
  • ( AUD, CAD, CHF, GBP, TRY, RUB, KZT, GEL, BYN) qeyd olunan valyutalar üzrə pul köçürmə komissiyaları dollar ekvivalentində 0,2% (min 30 USD) tarifi ilə tutulur.
  • ABŞ Dolları üzrə köçürmələrdə Guaranty OUR (FVP) istifadə edilərsə  əlavə olaraq 40 USD tutulur.

 

   

 

Mübadilə əməliyyatları  

Xidmət növü

Tarif

3.1.  Nağdsız mübadilə əməliyyatları **

0,20%

 

 

Nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar

 

Xidmət növü

Milli valyuta

Xarici valyuta

 

4.1. Nağd pul vəsaitlərinin verilməsi

0,50%

0.70%

 

4.2. Çek kitabçasının verilməsi

20 AZN

 

4.3. Qiymətlilərin inkassasiyası

Razılaşma yolu ilə

 

 

* Bu əməliyyatlar digər valyutalarda həyata keçirildikdə komissiya ABŞ dolları ilə tutulur

** Konvertasiya Bankın həmin günə təsdiq olunmuş nağdsız mübadilə məzənnəsi ilə həyata keçirilir

 

 

 

x