AZ EN

Əmanətlər

Hüquqi şəxslərin əmanət üzrə tarifləri razılaşma yolu ilə müəyyən edilir.

x