AZ EN

Bankın strateji baxışı və missiya bəyanatı, Bankın strateji hədəfləri

13-06-2019

Bankın institutsional inkişafı, korporativ idaretmə sistemlərinin yaradılıb təkmilləşdirilməsi təmin edilir.

Bankın prioriteti kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına maliyyə dəstəyidir.

Qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biri fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi və yeni bank məhsullarıdır;

Bank depozitlərinin cəlb edilməsi istiqamətində yeni məhsulların hazırlanması və plastik kartların müxtəlif çeşidlərinin təqdiminin genişləndirilməsidir;

Müştəri anlayşından tərəfdaş anlayışına keçir, xidmətin mütərəqqi bazası yaradılır və “müştəri ilə böyümək” sistemi yaradılır.

 

  • Beynəlxalq aləmdə qəbul edilmiş korporativ idarə etmə sistemlərini tətbiq etməklə Bankın institusional inkişafını gücləndirmək;
  • İnsan resurslarının idarə edilməsini təkmilləşdirmək və yüksək komanda ruhu yaratmaq;
  • Bankın İT və məlumat axını sistemlərinin işini təkmilləşdirmək;
  • Filiallarda işin səviyyəsinin professional səviyyəyə qaldırılması;
  • Maliyyə menecmenti və maliyyə nəzarəti işini tam qurmaq və təkmilləşdirmək;
  • Beynəlxalq maliyyə qurumlarının bankın kapitalına investisiyası üçün açıq etmək;

 

Respublikanın regionlarında bir neçə filial açmaqla öz fəaliyyətləri bankla sıx təmasda inkişaf etdirən sahibkarların tələbatını ödəyir, onların aktivlərinin idarə edilməsi işlərini, maliyyə məsləhətçisi funskiyasını yerinə yetirir.
Beynəlxalq maliyyə bazarında çıxış və bu bazarda fəaliyyətini aktivləşdirir;

Bank törəmə maliyyə xidmətləri qurumlarını yaradır və inkişaf etdirir, onların bazarda möhkəmlənməsini və rəqabət qabiliyyətli olmasını təmin edir. Bank bütün növ müştərilərin maliyyə xidmətlərinin ehtiyacını ödəyən rəqabət
qabiliyyətli, yaxşı kapitallaşmış respublikanın regionlarında filial şəbəkəsi olan universal bir bank kimi fəaliyyət göstərir;

Bank bütün müştərilərinə və kapitalında iştirak edəcək digər maliyyə qurumları ilə birlikdə geniş çeşidli maliyyə xidmətləri təklif edir, onların aktivlərinin idarə edilməsinə professional məsləhət xidmətləri göstərir. Bank stabiİlik və mənfəətlik üzrə xarici investorların və iri bankların Azərbaycanda etibarlı tərəfdaşlarından biri olacaqdır;  Bank yerli və xarici maliyyə bazarlarının aktiv iştirakçısı olamaqla ucuz və uzun müddətli resurslar cəlb edir, müştərilərin maliyyə xidmətlərinə olan tələbatlarını rəqibləri ilə müqayisədə daha səmərəli ödəyir;

 

“GünayBank” ASC Avropa, MDB, Amerika və s. iri bankların daxil olduğu geniş müxbir şəbəkəyə malikdir.

 

1. Beynəlxalq

    1.2 Reklam strategiyası hazırlamaq və tətbiq etmək;
    1.3 Yeni məhsulların və xidmətlərin yaradılması sistemim təkmilləşdirmək;

 

2. Maliyyə menejmenti və maliyyə nəzarəti işini təkmilləşdirmək;
    2.1. Maya dəyəri sistemini yaratmaq;
    2.2. Maliyyə menecment sistemini təkmilləşdirmək;
    2.3. Qiymət sistemini müəyyənləşdirmək;
    2.4. Bankın artan gəlirliyini təmin etmək;

 

3. Bankın digər maliyyə strukturlarının yaradılınası və təkmilləşdirilməsi.
   3.1 Yaradılmış Lizinq şirkətinin işini təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək;
   3.2 Broker şirkətini yaratmaq;
   3.3 Məsləhət xidmətləri üzrə şirkətin yaradılması;


4. Banka xarici investorların cəlb edilməsi.
4.1. Bankın kapitalında mövcud xarici investorun payının artırılması və yeni investorların cəlb edilməsi; 

x