AZ EN

Inkişaf siyasəti

22-06-2019

1. İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə sistemləri təkmilləşdirmək

 • İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə bankın siyasətini təkmilləşdirmək;
 • İşəqəbul sistemini təkmilləşdirmək;
 • Əməyin qiymətləndirilməsi sistemini təkmilləşdirmək;
 • Motivasiya sistemini təkmilləşdirmək;
 • Karyera planlaşması sistemini təkmilləşdirmək;
 • İnsan resurslarının planlaşması sistemini təkmilləşdirmək;
 • Mövcud işçilərin bilik səviyyələrinin artırılması məqsədilə davamlı təlimlərin keçirilməsi.

 

2. Maliyyə Menecmenti işini təkmilləşdirmək

 • Maliyyə planlaşması və nəzarəti prosesinin təkmilləşdirilməsi;
 • Daxili və xarici hesabat sistemini təkmilləşdirmək;
 • Məhsul və xidmətlərin maya dəyərlərinin hesablanmasına başlamaq;
 • Məhsul və xidmətlər, müştəri seqmentləri və «ön» ofis işçilərinin mənfəətliliyinin müəyyən olunması sistemlərini yaratmaq.

 

3. İT departamentinin işini təkmilləşdirilmək

 • İT üzrə yazılı strategiyanı hazırlamaq və tətbiq etmək;
 • Tam şəkildə məlumat təhlükəsizliyinə nail olmaq;
 • İT əməkdaşlarının professional səviyyəsini artırmaq;
 • Proqram təminatının təkmilləşdirilməsi prosessini başa çatdırmaq;
 • IT auditini yaratmaq.

 

4. Bankın marketinq və satış sistemlərini təkmilləşdirməklə, yüksək keyfiyyətli xidməti təmin etmək

 • Müştəri seqmentatsiyası və müştəri reytinq sistemlərini yaratmaq;
 • Bakı və regional mərkəzlərdə filial şəbəkəsini genişləndirmək;
 • Müştəti əlaqələrini idarəetmə (CRM) sistemini tətbiq etmək;
 • Müştərilərə 7\24 saat xidmət şəbəkəsini yaratmaq;
 • Avtomatlaşdırılmış satış və elektron müştəri məlumatalma sistemlərini tətbiq etmək;
 • İnternet Banking sistemini tətbiqinə başlamaq;
 • Beynəlxalq kredit və depozit reytinqini almaq;
 • ISO standarlarını uyğunluğu təmin etmək.

 

5. Bankın beynəlxalq əlaqələrini gücləndirmək

 • Bankın xarıcı ölkələrdə xüsusilə də ABŞ – da müxbir bank şəbəkəsini genişləndirmək;
 • Bankın tanınmış xarici maliyyə institutları ilə əməkdaşlığını genişləndirmək;
 • İdarəetmə və nəzarət sistemlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmaq.

 

6. Bakın risklərin idarəedilmə sistemini təkmilləşdirmək

 • Aktivlərə ikili nəzarət prinsipinin tətbiqini təkmilləşdirmək;
 • Bankın müxtəlif risk növləri üzrə siyasətinin təkmilləşdirilməsi;
 • Kredit riski xaricində qalan risklərə nəzarətin artırılması;
 • Bankın RİE sisteminin beynəlxalq standartla uyğunlaşdırılması.

 

7. Əsas Maliyyə məqsadləri:

 • Mövcud səhmdarlar və potensial investorlar hesabına bankın kapitallaşmasını yaxşılaşdırmaq;
 • Bankın depozit portfelinin diversifikasiya olunmuş artımına nail olmaq;
 • Kredit portfelinin kreditin növləri üzrə diversifikasiyasına nail olma;
 • Kredit portfelinin keyfiyyətini artırmaq;
 • Artmaqda olan kredit portfelinin gəlirliyini təmin etmək;
 • Bankın xalis aktivlərinin artan gəlirliliyinə (RoA) nail olmaq;
 • Bankın kapitalının artan gəlirliliyinə (RoE) nail olmaq;
 • Gəlirlərin xərclərə üstün nisbətinə nail olmaq;
 • İşçilərin rentabelliyinin artırılmasına nail olmaq;
 • Bankomat şəbəkəsini genişləndirmək;
 • POS terminal şəbəkəsini genişləndirmək.

 

x